AVÍS LEGAL

CONDICIONS D’ÚS

Amb aquestes Condicions d’ús, SolucionsESCÈNIQUES, regula l’accés de www.solucionsesceniques.cat, i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus associats, interessats i altres usuaris de la xarxa.

Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d’ús.

1.-L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa SolucionsESCÈNIQUES es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més reduït possible.

2.- L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a SolucionsESCÈNIQUES dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

3.- SolucionsESCÈNIQUES no és responsable dels errors en accedir al lloc web www.solucionsesceniques.cat o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.

4.- SolucionsESCÈNIQUES es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a www.solucionsesceniques.cat, per l’eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

5.- Tots els continguts del lloc web www.solucionsesceniques.cat (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de SolucionsESCÈNIQUES i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

6.- Les marques, rètols, signes distintius o logotips de www.solucionsesceniques.cat que apareixen a la pàgina web són titularitat de SolucionsESCÈNIQUES. Aquests criteris també fan referència al nom de domini www.solucionsesceniques.cat

7.- Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de SolucionsESCÈNIQUES no podran ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa, tret que s’indiqui el contrari.

8.- L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9.-L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web www.solucionsesceniques.cat, estarà sotmès a les condicions següents:

No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web www.solucionsesceniques.cat

No s’establiran deep-links amb el lloc web www.solucionsesceniques.cat, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web www.solucionsesceniques.cat, i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web www.solucionsesceniques.cat.

Sota cap circumstància, SolucionsESCÈNIQUES serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web www.solucionsesceniques.cat de la qual es faci l’hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.

Qualsevol hiperenllaç a la web de www.solucionsesceniques.cat, s’efectuarà a la pàgina principal.